Anmälningsvillkor och integritetspolicy:

All träning sker på egen risk. Välj när du behöver vila och yogaträning innebär att du tränar på din egna nivå utefter dina förutsättningar.

Det är viktigt att du meddelar mig om du har skador, någon kronisk sjukdom eller något annat som kan begränsa ditt utförande av övningarna, detta för att jas ska kunna anpassa övningar som passar dig.

Närvaro - det är bra att vara närvarande vid så många kurstillfällen som möjligt för din egen progression och utveckling och för att förebygga skador. Om du uteblir många gånger kan jag inte ta ansvar för om du skulle överskrida din gräns och skada dig eftersom du inte varit med alla kurstillfällena. Varje kurstillfälle fungerar som förberedande till nästa. Vänligen kom inte till klass om du har förkylningssymptom som halsont, huvudvärk, hosta eller feber. Om någon i din familj haft covid-19 vänligen avstå från att delta på kurs tills du har uppnåt karantäntiden och är smittfri. Du som har covid symptom och andra förkylningssymptom kan ej delta på klasserna.

Om du uteblir flera gånger i följd, vänligen meddela mig. Missade kurstillfällen kan inte tas igen på annan kurs som är fullbokad och kan inte vara innestående mer än under pågående kursens tidslängd. Jag följer studieförbundens regler

Följ riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten när du går mina kurser angående covid-19 smittspridningen. Tvätta händerna, ha egen handsprit, undvik närkontakt minst 2 meter från närmaste kursdeltagare. Hosta i armvecket. Håll händerna borta från ansiktet och andra i kursen.

Bokning av kurs
Om kursen är med på listan i bokningssystemet så finns plats kvar på kursen. Du garanterar din plats genom att betala in hela kursavgiften till bankgironumret eller via swish (mpwork) inom 10 dagar (faktura skickas via epost).

Regler vid onlinekurser;
Alla rättigheter och copyright till filmerna hålls av Marian Papp/mpwork ab, det är förbjudet att dela/visa filmerna till någon annan än den som har anmält sig till kursen. Filmerna är endast för personligt bruk och får inte visas i utbildningssyfte eller vid andra tillställningar. På vissa kurser finns möjlighet till strömning/streaming istället för att delta live eller t.ex vid resa och sjukdom.

Vid sen anmälan och nära kursstart vänligen betala in kursavgiften snarast.

Bekräftelse på betalning av kursavgift fås vid kursstart.

Din anmälan är bindande
Ingen återbetalning kan ske efter inbetald kurs. I vissa oklara fall krävs läkarintyg för att ha kursavgiften innestående (du kan ha kursavgiften innestående cirka ett halvår).

Alla kurser med reservation för ändringar, lokal, plats och tid kan kommas att ändras vid ändrade omständigheter.

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter
Jag behåller din epostadress och mobilnummer som du angett vid anmälan eftersom informationen står på fakturan. Detta pga bokföringslagen. Informationen (epost och mobilnummer) behövs för att jag ska kunna kontakta dig vid eventuella schemaändringar och vid inställd kurs (sjukdom etc). Personliga data som du skrivit in vid anmälan ang skador etc stryks direkt efter din anmälan. Du kan välja vid anmälan om vill vara med i epostutskick (cirka 4 gånger per år) eller inte, du kan avregistrera dig när som helst från epostutskicken. Jag förmedlar aldrig din epostadress, mobilnummer eller annan information till andra företag och följer GDPR lagen. Jag är med i kroppsterapeuternas riksförbund och har därmed tystnadsplikt om all information om dig.

Med reservation för ändringar av yogapass/kurser/utbildningar och lokal
Vid sjukdom och inställda pass kan alternativ träning erbjudas som ett webbbaserad guidat yogaprogram. Vid pandemier som t.ex covid-19 följer jag myndigheternas rekommendationer.När kurstillfällen/kurser behöver ställas in av kursledaren kan ersättning ske genom innestående kursavgift till nästa lämpliga kurs, webbbaserad utbildning/klasser/streamad variant eller via mina böcker. Pass kan ställas in om det finns risk för att påverka de andra kursdeltagares och min egen/min familjs hälsa. Vid utomhuskurser/utbildningar/retreats görs alla övningar på egen risk och utefter egen förmåga och bedömning, jag visar alltid alternativa övningar. Vid kurser där vandringar ingår måste du själv känna dina begränsningar och avgöra om du kan delta hela turen eller måste vända tillbaka (du kan använda en app för att hitta vägen tillbaka till startpunkten). Vid utomhuskurser görs yogaövningarna utomhus.